top of page

DE VLIEGLEIDER

Taken van de vliegleider (terreincommissaris)

 

  1. De eerste gebrevetteerde piloot op het veld is ‘vliegleider’ of 'terreincommisaris'

  2. Hij/zij is dit tot vertrek en dient deze functie in dat geval aan een andere gebrevetteerde piloot over te dragen

  3. De vliegleider:

    1. Bepaalt de indeling van het veld (plek piloten, lier, etc.)

    2. Bepaalt het landings circuit

    3. Is algemeen aanspreekpunt voor de gang van zaken op het vliegterrein

 

Elke piloot dient de aanwijzingen van de vliegleider op te volgen.

 

Let op: De vliegleider kan (voor de betreffende dag) piloten of modellen een vliegverbod opleggen, en piloten en/of toeschouwers de toegang tot het terrein ontzeggen. Als een van genoemde maatregelen wordt genomen, moet de baancommissaris dit altijd aan het clubbestuur melden. Het bestuur kan verdere maatregelen nemen. Dit laatste kan schorsing en zelfs royement betreffen.

bottom of page