top of page

LID WORDEN?

Om lid te worden meld je je bij de secretaris op een clubavond, of via secretaris@mvc-otto.nl.

Om kennis te maken en sfeer te proeven ben je van harte welkom op een clubavond.

Onze club is aangesloten bij de overkoepelende organisatie voor modelvliegen, de KNVVL afdeling Modelvliegsport. Als lid krijg je hier een ledenkaart van en het blad ModelVliegSport.

Contributie 2023

Het lidmaatschap voor 18 jaar en ouder kost € 134,00, voor jeugdleden is dat de helft, € 67. Dat is voor je lidmaatschap van MVC Otto Lilienthal én je lidmaatschapp van KNVvL. Dat laatste betaalt MVC Otto voor je aan KNVvL, en hoef je dus niet zelf te doen.

Opzeggingen met ingang van het komende jaar, moet je uiterlijk 15 november van het lopende jaar per mail doorgegeven aan de secretaris, via secretaris@mvc-otto.nl.

 

Leden die zich na 1 oktober inschrijven krijgen 50% korting op het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar.

 

De contributie wordt jaarlijks per automatische incasso afgeschreven. Als je zelf wilt overboeken, neem dan contact op met de penningmeester op een clubavond.

 

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering (ALV, Q1 van ieder jaar) vastgesteld.

bottom of page